icraİdari takip süreci sonunda borcu kalan dosyaların takibi için sürecin tamamını kapsayacak şekilde alacağın tahsili amacıyla borçluya ait tüm menkul, gayrımenkul ile 3. Kişilerdeki hak ve alacakların tespitine yönelik kapsamlı araştırmalar yaparak  icra takibi ve alacak tahsili hizmeti vermektedir.