business_workingMüvekkillerinin istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesi, sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözülmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi, çalışma ortamının özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından yürürlükteki mevzuata uyumlu hale getirilmesi, her somut duruma uygun tutanak, uyarı ve savunma istem yazıları, ihtar ve fesih yazılarının hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitimlerin sunulmasında hizmet vermektedir.