Close-up of male’s hand with pen over document on background of working woman

Sarıca Hukuk Bürosu, tüketici hukuku alanında özellikle finans sektöründe ve diğer tüm sektörlerde de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde  görülen ihtilaflı konuların çözümünde hizmet vermektedir.